Thai  Thai

เที่ยวเพชรบุรี

เที่ยวเพชรบุรี

เที่ยวเพชรบุรี
เที่ยวเพชรบุรี
เที่ยวเพชรบุรี
เที่ยวเพชรบุรี

 

ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 

สำหรับผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะ 
ต้องทำหนังสือถึงผู้กำกับการกองบังคับการฝึกพิเศษ 

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. 
โทร. (032) 471388 , 471130


อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี 

(รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี) 
ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 40 บาท 
เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่ 08.30-16.30 น. ค่าเข้าชม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (032)425600


วัดกำแพงแลง 
อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 2 กม. วัดนี้เดิมเป็นเทวสถานในสมัยขอม สร้างตามลัทธิศาสนาพราหมณ์ ต่อมาเมื่ออิทธิพลของศาสนาพุทธ ได้แผ่ขยายเข้ามาในบริเวณนั้น จึงได้ดัดแปลงเทวสถานแห่งนี้เป็น ศาสนสถานในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน และหีนยาน ตามลำดับ

Thai
© 2018 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com